Семинар Академије Филиповић

25. 09. 2018.

Семинар је одржан за директоре. Неке од тема: модерни информациони системи, електронски дневник, портфолио, интерактивне табле. Учесник Невена Шимшић.