Летњи домаћи из математике за шести разред

28. 06. 2011.

Letnji domaći iz matematike za šesti razred

Profesori matematike Branka Sretković i Tatjana Vasović

OŠ”DRAGIŠA LUKOVIĆ-ŠPANAC

ODELJENJA: 6/1 i 6/2

CELI BROJEVI

Izracunati :

1. a)-7-8= b)-3+8= v)9-12= g)+2+9=

2.Izracunati:

a)8-(-9)+(-7)= b)-6-(+8)+(-9)= v)-10-(-12)-(-8)= g)(-5)+(-3)-(-4)=

d)(5-8)+(8-5)=

3.Odrediti vrednosti i izracunati a-b-c ako je:

a)a=2,b=3,c=-5 b)a=12,b=-15,c=20 v)a=3,b=-4,c=8

4.Poredjajte brojeve od najmanjeg ka najvecem i prikazi na brojevnoj pravoj:2,-5,-7,0,8,6,-9.

5.Resi jednacine: a)2+x=-3 b)-7-x=9 v)x-1=-9

6.Resi nejednacine i prikazi na brojevnoj pravoj: a)-1+x<5 b)3-x<6 c)x-4>-2

7.Izracunati: a)-8*7= b)-4*(-2)= v)+9*(-3)= g)3*(-7)=

d)-12:(-2)= dj)10:(-5)= e)-15:(+3)= z)20:(+2)=

8.Izracinati vrednost izraza: a)(5-6-7)*(4+5-7)= b)(14-7-9):(5-6)=

9.Resi jednacine i nejednacine: a)x:(-8)=24 b)-3*<15 v)-15:x=-3

TROUGAO

10.Koliki su uglovi trougla ako je njegov unutrasnji ugao a=65°;spoljasnji ugaob=120°?

11.Uglovi trougla ABC su °,

12.Ako su stranice trougla a=6cm,b=3cm,c=4,5cm,poredjajte uglove po velicini pocevsi od najveceg.

13.Da li sledeci brojevi mogu biti duzine stranica trougla:

a)2,3,4 b)13,30,18 v)7,8,15 g)1,2,3

14.Konstruisati uglove od:

a)60° b)30° v)120° g)90° d)45°

15.Neka je ABCD pravougaonik.Dokazite:

a) BAD DCB b) BAD ABC

16.Ako dva pravougla trougla imaju jednake hipotenize i po jednu katetu, pokazi da su ti trouglovi podudarni.

17.Konstruisati trougao ako je dato:

a)a=6cm b=4,5cm, c=4cm b)a=60°,c=5cm,b=30° v)c=4cm,a=120°,a=6,5cm

18.Konstruisati jednakostranican trougao stranice 6cm.

19.Konstruisati jednakokraki trougao ako je a=5cm,b=4cm.

20.Opisati kruznicu oko proizvoljnog

a)nejednakostranicnog ostrougla

b)tupouglog

v)pravouglog trougla

21.Upisati kruznicu u

a)ostrougli b)tupougli v)pravougli trougao

22.Odrediti teziste proizvoljnog

a)ostrougla b)pravougla v)tupouglog trougla

RACIONALNI BROJEVI

23.Predstaviti u decimalnom zapisua) b) v) g)

24.Napisite u obliku razlomka a)0,5 b)-0,25 v)-0,035 g)-1,125

25.Izracunati:

a)-= b)--= v)-= g)-+=

d)-(-+)= dj)(--)+

26.Izracunati a)5.8-6.28= b)-1.12-3.84= v)-3.9+4.3= g)(3.5-4.8)+(5.2-3.2)=

d)(5.61+4.8)-(17.12-20)=

27.Resi jednacine i nejednacine:

a) x+2=1 b) 5.8-x=-7.2 v) 2-x=-5 g) x-4< 3; d) 3- x <

dj) -4+ x = -3.

28. Izracunati:a) ×(-9) =; b) -× 1=; v) -× (-)=; g) : 1=;

d) 5: (-7); dj) -2 : (-1)=.

29. Resi jednacine i nejednacine:a) 3×x = -2; b) -4: x ³ 1; v) x : (-2) = 2.

30. Izracunati vrednost izraza:a) ()×=; b) : (-1+2)=

31.U odeljenju od 20 ucenika , 6 ucenika ima 1 iz matematike. Izracunati procenat nedovoljnih .

CETVOROUGAO

32.Koliko je cetvrti ugao cetvorougla ako su ostala tri 60° , 95° , 110° .

33.Ako su tri unutrasnja ugla cetvorougla 88° , 71° , 126° .

Koliki su njegovi unutrasnji i spoljasni uglovi?

34.Konstruisati pravougaonik cije su stranice a=6cm , b=4cm.

35.Konstruisati kvadrat ako je a=5cm .

36.Konstruisati romb ako je =60° , a=4,5cm .

37.Konstruisati deltoid ako je ab=3cm , bc=5cm i ugao izmedju te dve stranice 90° .

38.Duzine osnovica trapeza su a=6cm , b=4cm.

Izracunati srednju liniju trapeza.

POVRSINA

39.Izracunajte povrsinu pravougaonika ako je a=8cm i b=5cm.

40.Izracunati povrsinu kvadrata cija je stranica 6cm.

41.Izracunati povrsinu paralelograma ako je stranica 10cm i visina 6,5cm.

42.Izracunati povrsinu romba ako je a=12cm i h=4,5cm.

43.Izracunati povrsinu romba cije su diagonale 6cm i 8cm.

44.Izracunati povrsinu pravouglog trougla cije su katete 8,4cm i 5cm.

45.Izracunaj povrsinu trougla ako je :

a) a=12cm ; ha=18cm ,b) b=15cm ; hb=10cm , c) c=8,2cm ; hc=12cm.

46.Izracunati povrsinu trapeza cije su osnovice 17cm i 9cm , a visina 4,6cm.

47.Srednja linija trapeza ima duzinu 18cm , visina je 7,8cm. Izracunajte povrsinu tog trapeza.

48.Izracunati povrsinu deltoida cije su dijagonale 10cm i 12cm.