Адреса школе:

Ул. 9. маја бр. 110б,

бр.тел.

мобилни:060 3381443

директор школе: 034/203-843

секретар и шеф рачуноводства: 034/203-842

рачунополагач и помоћни радници: 034/203-946

Формално образовање одраслих: 060/3381442

 

Статус школе: Школа је организована као самостална осморазредна васпитно образовна установа у чијем оквиру су и истурена одељења у Баљковцу и Доњој Сабанти.

МАТЕРЈАЛНО -ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Основна школа „ Драгиша Луковић –Шпанац“ у Крагујевцу, имајући у виду матерјално-техничке услове рада, располаже најнеопходнијим наставним средствима, училима и опремом која омогућује солидну реализацију плана рада школе.

Матична школа се састоји од две спојене школске зграде старе изграђене 1953 и нове изграђене 1980. године. Са новом школском зградом је спојена и фискултурна сала изграђена 1990.год,

Поседује 2 спољна школска терена ( кошаркашко и рукометно игралиште) која се на користе наменски јер су руинирана и током година је нестало асфалтне подлоге на њима па се углавном користе као школско двориште. Зелених површина готово да нема и потребна су велика улагања у сређивање истих.

 

Матична школа

Рад се одвија у две смене . у смени разредне наставе има довољно учионица и настава је организована по принципу одељенских учионица , док се у смени предметне наставе јавља недостатак простора- учионица што се превазилази кабинетском наставом. Од кабинета су делимично опремљени : кабинет биологије, кабинет хемије, кабинет ликовног, кабинет информатике и мултимедијална учионица.

Изградњом школе нису предвиђени кабинети тако да су сви накнадно формирани што говори да су неадекватни.

За извођење образовно васпитног рада Школа располаже просторијама које одговарају прописаним нормативима.

 

Зграда школе у Доњој Сабанти је реновирана 2003. Располаже са две учионице, чајном кухињом, санитарним чвором и наставничком канцеларијом. Школско двориште је ограђено , нема спортских терена већ је све зелена површина. Грејање је на чврсто гориво.

 

Школа у Баљковцу поседује две зграде –стару узграђену 1928. (која се не користи за наставу) и нову изграђену 2000год. која у свом саставу има: две учионице, просторију за предшколско, наставничку канцеларију, чајну кухињу, три санитарна чвора, и велику покривену терасу која спаја стару и нову школску зграду.

 

Васпитно образовни рад је организован у у петодневној радној недељи у две смене у матичној школи и у једној смени у истуреним одељењима. Одељења продуженог боравка стално похађају наставу пре подне.

У школи је организована исхрана за ученике који су у продуженом боравку, као и ужина за остале ученике.

Ученици од I-IV разреда изучавали су енглески језик, а од V-VIII понуђена су још два страна језика –укупно три ( енглески, немачки и руски).

Од изборних предмета у школи су били заступљени следећи: Грађанско васпитање/ верска настава, од играчке до рачунара, чувари природе, лепо писање и народна традиција према избору ученика.

Ученици петог разреда су као обавезни изборни предмет изучавали други страни језик /немачки, и као изборни предмет, основе информатикe и рачинарства и цртање сликање и вајање. Ученици петог разреда су као трећи час физичког имали и изабрани спорт.

За ученике петог и шестог и седмог разреда огранизована је настава изборног предмета: Грађанско васпитање/ верска настава.

Ученици седмог и осмог разреда имали су организовану наставу информатике и рачунарства.