Одељење IV-3

Разредни старешина: Сузана Димитријевић, професор разредне наставе

1.Антић Дуња

2. Арсић Павле

3. Бабић Петра

4. Браковић Роксанда

5. Булатовић Павле

6. Булатовић Петар

7. Вукомановић Никола

8. Вулић Вељко

9.Вукојичић Јанко

10. Димитријевић Јанко

11. Јанићијевић Матеја

12. Крстић Андрија

13.Мијајловић Јован

14. Милошевић Даша

15. Опрић Лука

16. Петровић Павле

17. Петровић Стефан

18. Радивојевић Стефан

19.Радовановић Тамара

20.Ристић Кристина

21.Томовић Марина

22.Трајковић Андреа

23.Ћуковић Тамара