O školi

 

OŠ ,,Dragiša Luković-Španac nalazi se na magistralnom putu Kragujevac-Jagodina, u naselju Beloševac. Prva škola u ovom naselju datira još iz davne 1918 god. U nedostatku prostora škola je organizovana u kućama viđenijih beloševčana. U kući Dušana Radovanovića u zaseoku Rečani 1918 (po nekim izvorima 1919)je počelo organizovano obrazovanje-prva škola,a prvi učitelj je bio Budimir Rašić. Druga škola se 1921 godine otvara u zaseoku Bugar-mala u kući Cige Dimitrijevića.

Prva zidana školska zgrada gradi se 1928 na mestu gde se i danas nalazi škola, uporedo sa zgradom škole u Baljkovcu (dve potpuno istovetne zgrade), a zajednički upravitelj je bio Dragiša Mihajlović. Škola tada nije imala drugo ime do ,,Donja škola" - škola u Beloševcu i ,,Gornja škola" -  škola u Baljkovcu.

Posle rata škola dobija ime Dragiše Lukovića meštanina -borca u španskom ratu. Razvojem obrazovanja uopšte 1953 god.škola prvi put upisuje učenike u V razred ,a 1956 postaje potpuna osmogodišnja škola.

Migracijom stanovništva iz okolnih sela stara škola postaje pretesna pa 1961 god. tadašnji direktor škole Milorad Đorđević-Uča zajedno sa meštanima gradi novu školsku zgradu, koja postoji i danas i u njoj se odvija nastava. Škola se dalje širi, napreduje i raste, pa se javlja potreba za novim prostorom. Tako 1980 god. na mestu prve škole počinje izgradnja još jedne zgrade sa još 8 učionica i 3 kabineta. Nekako u isto vreme počinje se i sa izgradnjom fiskuturne sale. Tako da danas škola raspolaže svim potrebnim objektima za izvođenje savremene nastave.